Regulament

1. Descrierea Premiilor COPAC

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a inițiat proiectul Premiile COPAC din dorința de a încuraja, de a face cunoscute și de a recunoaște meritele organizațiilor neguvernamentale și, în special, ale asociațiilor de pacienți, liderilor acestora, medicilor și instituțiilor, care prin eforturile lor susțin sistemul de sănătate.

2. Înscrieri

Se pot înscrie asociații, fundații, coaliții, federații și persoane fizice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.
Proiectele înscrise trebuie să fi fost implementate în anul 2016. Nu se percep taxe pentru înscrierea în competiție.

Participanții au obligația de a respecta Regulamentul și deciziile juriului, de a pune la dispoziția organizatorilor sau a juriului detalii suplimentare despre proiecte și de a nu aduce prejudicii imaginii Premiilor COPAC.

Un proiect sau o persoană poate fi înscris o singură dată. Participanții pot înscrie un număr nelimitat de proiecte/persoane respectând încadrarea în categorie.  Participanții pot întreba organizatorii detalii pentru a putea încadra proiectul/persoana în cea mai potrivită categorie. Organizatorii pot reîncadra proiectul/persoana dacă constată că secțiunea pentru care au optat nu este cea mai potrivită, iar participantul va fi notificat.

Participanții își asumă responsabilitatea pentru informațiile cuprinse în prezentările trimise pentru înscriere.

Perioada de înscriere este între 15 iulie și 15 august 2017. În această perioadă, se pot face înscrieri atât direct pe site-ul Premiilor COPAC, cât și trimițând un email pe adresa premii@copac.ro. Organizatorii pot prelungi această perioadă și vor anunța acest lucru prin toate mijloacele de comunicare.

După finalizarea perioadei de înscrieri, va începe procesul de jurizare. Descrierile proiectelor și persoanelor înscrise vor fi afișate pe site-ul evenimentului www.premii2017.copac.ro.

În paralel cu procesul de jurizare, pe site-ul Premiilor, se va putea vota, la fiecare categorie, existând un premiu al juriului și un premiu al publicului.

Organizatorii pot folosi în toate materialele de promovare a Premiilor COPAC numele participanților, proiectelor și descrierile proiectelor.

Calomia, limbajul licenţios sau jignitor la adresa unei persoane sau asociaţii nominalizate conduce la excluderea din competiţie a persoanei care apelează la astfel de mijloace denigratoare.

Criteriile de jurizare
Categoriile Galei sunt următoarele:
 • Liderul ONG;
 • Proiectul unei asociații de pacienți cu cel mai mare impact;
 • Medicul implicat în relația cu pacienții și asociațiile de pacienți;
 • Asistentul medical implicat;
 • Cel mai bun comunicator medic în relația cu pacienții;
 • Jurnalism de sănătate;
 • Cel mai bun proiect implementat de un manager de spital;
 • Cea mai bună campanie din sănătate;
 • Inovația în sprijinul pacienților;
 • Business în medicină în sprijinul pacienților.

 

Membrii juriului vor evalua proiectele potrivit unor criterii specifice pentru fiecare categorie în parte.

 

Liderul ONG

 1. Vizibilitate (persoană despre care publicul știe că luptă pentru cauza respectivă);
 2. Proiectele derulate de asociația pe care o reprezintă;
 3. Rezultatele asociației conduse de liderul ONG (vizibile și măsurabile)

 

Proiectul unei asociații de pacienți cu cel mai mare impact

 1. Relevanța proiectului (pentru beneficiarii direcţi ai acestuia și pentru toti pacientii din patologia respectivă)
 2. Eficiență (acțiuni versus buget)
 3. Impact (modul în care proiectul a reușit să schimbe ceva în bine la nivelul beneficiarilor și societății)

 

Medicul implicat în relația cu pacienții și asociațiile de pacienți

 1. Activități realizate pentru pacienți/asociații de pacienți;
 2. Impactul pe care l-a avut implicarea sa pentru pacienții din boala respectivă.

 

Asistentul medical implicat

 1. Colaborarea cu medicii/pacienții/asociațiile de pacienți
 2. Implicarea în activități de voluntariat/de promovarea a profesiei, etc.

 

Cel mai bun comunicator medic în relația cu pacienții

 1. Vizibilitate în mediul online și offline;
 2. Abilități de comunicare (participări la activități desfășurate de asociații de pacienți/conferințe, implicare în activitatea de educare a pacienților).

 

Jurnalism de sănătate (scris, audio, video, online)

 1. Relevanță (problemă importantă pentru sistem, număr de pacienți, etc);
 2. Scopul educativ;
 3. Efecte (dacă în urma materialului a fost rezolvată problema semnalată).

 

Cel mai bun proiect implementat de un manager de spital

 1. Relevanța pentru pacienți;
 2. Inovația

 

Cea mai bună campanie din sănătate

 1. Relevanța campaniei pentru sistemul sanitar;
 2. Creativitatea;
 3. Numărul de persoane informate;
 4. Numărul de persoane cărora li s-au oferit servicii medicale/sociale, etc.

 

Inovația în sprijinul pacienților

 1. Importanța descoperirii/studiului/cercetării pentru pacienți;
 2. Abordarea nouă;
 3. Creativitatea;
 4. Relevanța;
 5. Potențialul de replicare.

 

Business în medicină în sprijinul pacienților

 1. Inițiativa privată care sprijină accesul pacienților la tratament și îngrijiri de sănătate;
 2. Nevoia acoperită (de exemplu lipsa unui serviciu anume într-o zonă, specialitate, etc.);
 3. Implementarea și durabilitatea.

 

Tipuri de premii

În cadrul evenimentului se vor acorda două premii la fiecare categorie: premiul Juriului și premiul Publicului.

Premiul Publicului va fi stabilit în urma votului online pe site-ul www.premii2017.copac.ro într-o perioadă ce va fi anunțată.

În cazul în care juriul va alege același premiu, care s-a situat pe locul 1 și la votul publicului, premiul publicului va merge spre al doilea clasat. Nu vor fi acordate unui proiect sau unei persoane două premii la aceeași categorie.

Aceste criterii sunt orientative
și pot fi modificate și completate de Juriu.