Juriu

Dr. Diana Loreta Păun

Dr. Diana Păun este Consilier de Stat, Departamentul Sănătate Publică din cadrul Administrației Prezidențiale. Este medic primar endocrinolog, conferențiar universitar Disciplina Endocrinologie – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București și a fost manager al Institutului Național de Endocrinologie ”C.I. Parhon” din 2006 până în 2015. A finalizat masteratul în ”Managementul Sănătății Publice și al Serviciilor de Sănătate”, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București.

Dr. Diana Păun este doctor în medicină – specialitatea endocrinologie la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București.

 

Stéphane Césari

Stéphane Césari este Consilier adjunct de cooperare la Ambasada Franței în România din septembrie 2016 şi se ocupă cu proiecte franco-române în domeniul sănătății.

Are un doctorat în științe politice de la Universitatea din Grenoble și a ocupat mai multe funcții în colectivitatea teritorială din Franța.

În calitate de director general pentru acțiune socială și sănătate, în cadrul unui consiliu departamental, a condus timp de 4 ani politici de prevenție a sănătății pe un teritoriu de 1,2 milioane de locuitori (asistență la domiciliu, sănătate maternă și bebeluşi, sănătatea persoanelor vulnerabile). El este convins de importanța eliminării barierelor între instituții și de crearea unei reţele între profesioniștii din domeniul sănătății pe un teritoriu, pentru a atinge obiectivele comune în materie de sănătate. În acest context, o bună organizare a pacienților și a cercurilor familiale este crucială pentru exercitarea presiunii pozitive asupra factorilor de decizie și producerea schimbărilor în sistemele noastre de sănătate.

Florentina Furtunescu

Florentina Furtunescu este medic primar de sănătate publică și management, conferențiar universitar în cadrul Disciplinei ”Sănătate Publică și Management”, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

De-a lungul carierei sale în domeniul sănătății publice a deținut mai multe funcții în cadrul Ministerului Sănătății (director general al Autorității de Sănătate Publică, Șef serviciu l Unității de Politici Publice) și a lucrat in proiecte internaționale și naționale vizând probleme de sănătate publică pentru grupuri vulnerabile, sau aspecte privind echitatea în sănătate, accesul la tratament sau managementuț serviciilor de sănătate. A condus sau a fost parte în numeroase echipe de cercetare vizând ameliorarea unor aspecte din sistemul de sănătate sau definirea de politici publice în domeniul sănătății.

La nivel academic desfășoară activități de cercetare și învățământ de nivel universitar și postuniversitar în domeniul sănătății publice și al managementului serviciilor de sănătate (politici de sănătate, evaluarea stării de sănătate, organizarea și finanțarea sistemelor de sănătate, evaluarea tehnologiilor medicale etc)

Este foarte prezentă în activitatea Asociației Române de Sănătate Publică și Management Sanitar, unde deține funcția de vicepreședinte și se implică în nenumărate activități care urmăresc o mai bună reglementare a sistemului de sănătate, calitatea îngrijirilor medicale și siguranța pacienților.

 

Dr. Vasile Cepoi

În prezent, dr. Vasile Cepoi este președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Este preocupat de calitatea din sistemul medical și siguranța pacienților și încearcă să aducă o schimbare de mentalitate în instituțiile medicale. A fost succesiv  Preşedinte – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi (2001 – 2003, 2004 -2005);
secretar de stat Ministerul Sănătăţii (2003-2004); director general Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (2005-2008); ministru al Sănătății (mai-octombrie 2012). Dr. Cepoi este medic primar medicină internă, cu competență în dializă, este doctor în Științe Medicale, Disciplina Nefrologie – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr.T. Popa” Iași.

 

Conf. dr. Daniela Moșoiu

Numele Danielei Moșoiu este sinonim cu paliația. După ce s-a specializat ca medic oncolog, a descoperit că poate aduce alinare pacienților în stadiu terminal, chiar dacă nu îi poate vindeca. Așa că s-a îndreptat spre specializarea paliație, în acel moment necunoscută în România.

Este directorul Fundației Hospice Casa Speranței, unde lucrează de mai bine de 20 ani și conferențiar la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină, unde coordonează din 2010 masterul multidisciplinar de îngrijire paliativă.

Este doctor în științe medicale, tema sa de doctorat, pe care a susținut-o în 2009 la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca fiind ”Comunicarea diagnosticului și prognosticului în cancer”. Din 2015 este în bordul de directori ai Asociației Europene de Îngrijiri Paliative (EAPC).

 

Dáné Erzsebet

Dáné Erzsebet este adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul – drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale. A absolvit în 1985 Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Al.I. Cuza” Iași, iar în 2006 masteratul ”Consultanța juridică și managementul în afaceri” din cadrul Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș.

 

Cătălina Poiană

Absolventă a Facultății de Medicină, UMF ”Carol Davila” din București, Profesor Dr. Cătălina Poiană este Președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București și Membru Corespondent al Academiei de științe Medicale din România.

Dr. Poiană este șefa Disciplinei de Endocrinologie C. I. Parhon și Prorector cu probleme de Învățământ Postuniversitar la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

Este Președintele ales al Societății Române de Endocrinologie, Membru fondator și Vice-Președinte al Asociației pentru Studiul Tumorilor Neuruoendocrine din România, precum și membră a numeroase Societăți Stiințifice Internaționale de profil.

Domeniile de expertiză sunt: osteoporoza, menopauza, îmbătrânirea și tumorile endocrine. Dr. Poiană are peste 25 de ani de experiență în domeniul învățământului superior medical și a cercetării medicale, și este autor a peste 250 de publicații în reviste consacrate în domeniu, atât la nivel național, cât și internațional.

în semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate, Profesor Dr. Cătălina Poiană a primit recent înalta distincție ”American College of Endocrinology International Clinician Award”.

Dr. Cătălina Poiană este extrem de implicată și susține activitatea asociațiilor de pacienți, considerând că în sistemul sanitar este importantă perspectiva pacienților și comunicarea medic-pacient.