Cel mai bun proiect implementat de un manager de spital

Institutul Clinic Fundeni – Compartimentul pentru primire pacienți

În 2016, Institutul Clinic Fundeni a inaugurat Compartimentul de primire pacienți.

Compartimentul cuprinde un birou de internări pentru pacienții cronici și o sală de așteptare pentru pacienți și aparținători.

Au fost delimitate și reamenajate intrări diferite pentru pacienții cronici care vin cu programare și a fost construit un spațiu amplu, care va conține pe lângă birourile de internare și un spațiu modern pentru așteptare.

Birourile de internări vor avea afișaj electronic, astfel încât să se evite aglomerația, statul în picioare și întârzieri în procesul de internare pentru pacienții aduși în regim de urgență, a fost reamenajată intrarea dinspre șoseaua Fundeni, unde pot parca ambulanțele și pacientul să aibă acces direct către camerele de gardă din clădirea A.

Timpul de așteptare al pacienților a fost redus cu o oră, chiar și cu două ore.

Proiectul s-a derulat pe parcursul unui an, iar valoarea investiției este de 3.000.000 lei, 80% din sumă provenind de la Ministerul Sănătății, iar 20% de la ONG-uri, persoane fizice și persoane juridice.

Managerul Institutului declara atunci că este vorba despre un nou concept, prin care circuitele sunt separate, astfel încât să arătăm că profilaxia infecțiilor nozocoamiale este un principiu care trebuie respectat.

 

Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Constantin Papillian” Cluj – Acțiune de depistare precoce a neoplaziilor

Boala neoplazica reprezintă a doua cauza de deces in lume dupa bolile cardiovasculare. În ultimii ani a crescut numărul de cazuri care se prezintă în stadii avansate ale bolii. Progresele medicale ale metodelor de diagnostic precoce ale neoplaziilor alături de noile terapii pot conduce la vindecarea pacienților sau la prelungirea duratei de viață. Managerul spitalului, împreună cu colegii oncologi a realizat un chestionar adresat pacientului cu cei mai frecvenți factori de risc și simptome de alarmă considerate de ei sugestive.

Obiectivul specialiștilor din Spitalul Militar Cluj este identificarea pacienților cu factori de risc și/sau simptome de alarmă  pentru o posibilă patologie neoplazică în sfera pulmonara, digestivă, osoasă, cutanată.

Resurse: în cadrul spitalului există atât personal medical cu specialitățile medicale și chirurgicale necesare acestui proiect, fiind spital integrat, cât și infrastructura necesară evaluării pacienților (aparatură de explorări funcționale, laborator de analize, laborator de anatomie patologică, imagistică). Realizarea consultului pe baza biletului de trimitere nu presupune costuri suplimentare pentru activitățile din cadrul proiectului, serviciile putând fi raportate și decontate de casa de asigurări. După completarea chestionarului, pacientul ar trebui să se prezinte la medicul de familie care poate începe evaluarea sau îl poate îndruma, cu bilet de trimitere, spre un serviciu de specialitate. Se realizează practic un screening care permite depistarea și tratamentul precoce al celor la care în urma investigațiilor se confirmă diagnosticul de cancer. În același timp se pot identifica și apoi monitoriza pacienții la risc să dezvolte o neoplazie.

Etapele proiectului: instruirea medicilor de familie din aria spitalului de responsabilitate (în 2016) și distribuirea chestionarelor, mediatizarea proiectului (au avut loc întâlniri cu pensionarii, veteranii de razboi, dar și cadrele active și alte categorii de angajati ai MApN, asigurați OPSNAJ, postarea chestionarului pe site-ul spitalului, astfel încât să poată fi accesat și de persoane asigurate ale altor case, evaluare medicală a pacienților (anual sau conform recomandărilor specialiștilor) și analiza rezultatelor (anual începând cu 2017).

Spitalul își propune ca anual să aducă aminte medicilor de familie că este o acțiune permanentă de screening, urmând să fie desfășurate și activități de educație pentru sănătate cu pacienții și cu personalul unităților militare din aria spitalului.Chestionarul a fost instalat și pe ecranele din ambulatoriul integrat al spitalului și de la biroul internări, unde rulează informații utile pentru asigurați.

 

Spitalul Militar București – Medicina modernă – acces la servicii medicale integrate și de înaltă performanță

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC), structură cu  personalitate juridică, subordonată Ministrului Apărării Naţionale are ca misiune de bază asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar şi civil şi membrii familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare arondate, precum şi pentru pensionarii militari şi veteranii de război.

Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 399 din 02.06.2016, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” s-a reorganizat prin absorbţia Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare “Acad. Vasile Cândea” şi preluarea activităţii acestuia, ca structură fără personalitate juridică. Ca urmare a reorganizării, managementul spitalului a obţinut aprobarea pentru ca, în organica spitalului, să funcţioneze 4 centre:

Centrul clinic de boli cardiovasculare, având în componenţă Secţia clinică chirurgie vasculară; Secţia clinică cardiologie I și II, Secţia ATI II; Compartiment terapie intensivă coronarieni; Laborator explorări funcţionale cardiovasculare – neinvazive, Laborator explorări funcţionale – invazive (cardiologie intervenţională), Centrul clinic de radiologie – imagistică medicală.

Centrul de boli oncologice care cuprinde: Secţia oncologie medicală;, Secţia radioterapie; Secţia hematologie, Cabinetul oncologie medicală, Cabinetul hematologie; Laboratorul de radioterapie; Centrul de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii, structură nou înfiinţată; Compartimentul de recuperare posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii.

Ambulatoriul integrat, cu 33 cabinete si 2 laboratoare; Centrul de medicină dentară şi implantologie orală s-a reorganizat prin înfiinţarea cabinetelor ambulatorii de medicină dentară; Centrul de glaucom; Centrul de melanom;
Serviciul de expertiza si activitati specific;  Serviciul de asistenţă medicală primară.

Tot în cadrul acestui demers, s-au înfiinţat următoarele structuri noi: Secţia comunicaţii şi informatică; Serviciul evaluare şi statistică; Biroul de management al calităţii serviciilor medicale, Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate actului medical, etc.

Misiunea spitalului este să asigure asistență medicală de calitate, iar serviciile medicale acordate sunt: Servicii medicale spitaliceşti (acuţi şi cronici); Servicii medicale acordate în ambulatoriul integrat pentru specialităţile clinice, paraclinice (radiologie şi imagistică medicală), medicină dentară şi medicină primară; Servicii medicale asigurate prin programele naţionale de sănătate; Asistenţă medicală de urgenţă; Asigurarea asistenţei medicale stabilite prin hotărâri ale CSAT; Asistenta medicala specifica MApN; Servicii de recuperare, asistenţă medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii; Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă; Servicii medicale profilactice, precum şi examene medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului, la plecarea şi sosirea din misiuni externe; Asistenţa medicală a personalului străin, pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, a misiunilor umanitare şi a acordurilor cu parteneri externi.